AFR   ENG
Vrywaring
Alhoewel GWK sal poog om die inligting verskaf in terme van hierdie diens so akkuraat en korrek as moontlik by te hou, bevestig ek dat GWK geen voorstelling of waarborge gelewer het, hetsy uitdruklik of stilswyend, oor die akkuraatheid, volledigheid, beskikbaarheid, betroubaarheid of toepaslikheid van hierdie webwerf of die inligting, produkte of dienste vervat in hierdie webwerf of deur GWK verskaf. Die gebruik van sodanige inligting sal uitsluitlik in my eie risiko geskied
Disclaimer
Although GWK will endeavour to ensure that the information provided in terms of this service is accurate and correct, I hereby confirm that GWK at no stage made or provided any explicit or implied guarantee regarding the accuracy, completeness, availability, reliability, or relevancy of the information, the products and/or services provided through this website, or by GWK. The use of said information will be done solely at my own risk.